Himalaya och Skogsdals årsmöte

Marcus Haraldsson har under 15 år guidat i Himalaya: Tibet, Nepal och Bhutan. Nu visar han bilder och berättar om den storslagna naturen i detta jordens högsta bergsområde. Vi får också stifta bekantskap med de människor som klarar av att leva här.

Efter föredraget och bildvisningen håller Skogsdals Naturskyddsförening sitt årsmöte. Då delas också föreningens Naturvårdsdiplom ut.

Lokal: Steneby Bygdegård.

Samarrangemang med Studiefrämjandet. Ansvarig: Inge Haraldsson, 0531-33059.

5 mars 2020 Torsdag 18:00 Steneby bygdegård Skogsdal Skog och naturvård

Marcus Haraldsson har under 15 år guidat i Himalaya: Tibet, Nepal och Bhutan. Nu visar han bilder och berättar om den storslagna naturen i detta jordens högsta bergsområde. Vi får också stifta bekantskap med de människor som klarar av att leva här.

Efter föredraget och bildvisningen håller Skogsdals Naturskyddsförening sitt årsmöte. Då delas också föreningens Naturvårdsdiplom ut.

Lokal: Steneby Bygdegård.

Samarrangemang med Studiefrämjandet. Ansvarig: Inge Haraldsson, 0531-33059.