Hjortbröl i Fyledalen

Vi fullföljer traditionen att lyssna på kronhjortarnas karakteristiska bröl i kvällningen. Denna gång kommer Carl Piper att delta och berätta om sitt perspektiv på kronhjorten.

16 september 2017 Lördag 19:30 - 23:30 Fyledalen Ystad Skog och naturvård

Vi fullföljer traditionen att lyssna på kronhjortarnas karakteristiska bröl i kvällningen. Denna gång kommer Carl Piper att delta och berätta om sitt perspektiv på kronhjorten.

Visste ni att det i mitten på 1800-talet endast fanns ca 100 kronhjortar kvar i Sverige (nominatrasen). Utbredningsområdet begränsade sig då till centrala Sydskåne med centrum på de Piperska godsen Högestad–Baldringe och Krageholm samt Sövdeborg. Att inte kronviltet helt försvann från vår svenska fauna vid denna tidpunkt får tillskrivas det skydd som då gavs på dessa godsmarker. Idag är stammen säkrad om man ser till populationens storlek.

Tid & plats för samling: 19.30, Ystads Stadsbibliotek/parkeringen kl. 19.45 Brandstationen i Högestad.

Att tänka på: Ta med fika och varma kläder