Höst i Älvsjöskogen

Tallskogsklädda hällmarker, smala dalgångar, högvuxen granskog och mycket våtmark. Här finns en skog med vildmarkskaraktär och stor mångfald av såväl arter som naturtyper.
Anders Tranberg leder vandringen och berättar om begrep-pet biologisk mångfald och om planerna att komplettera skyd-det av skogen med ett natur-reservat också på andra sidan stambanan - Hagsätraskogen.

Samling kl 11.00 vid Älvsjö station i hallen utanför spärrarna. Ca 4 km, 3 timmar

25 november 2018 Söndag 11:00 - 14:00 Stockholm Stockholm länsförbund Skog och naturvård

Tallskogsklädda hällmarker, smala dalgångar, högvuxen granskog och mycket våtmark. Här finns en skog med vildmarkskaraktär och stor mångfald av såväl arter som naturtyper.
Anders Tranberg leder vandringen och berättar om begrep-pet biologisk mångfald och om planerna att komplettera skyd-det av skogen med ett natur-reservat också på andra sidan stambanan - Hagsätraskogen.

Samling kl 11.00 vid Älvsjö station i hallen utanför spärrarna. Ca 4 km, 3 timmar

Att delta kostar 100 kr,  80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt. Vandringarna genomförs  i alla väder – ingen föranmälan behövs.
Ta med matsäck/fika och tänk på att ha ordentligt varma kläder.