Höstkonferens Gävleborg

21 november 2020 Lördag 10:00 - 15:00 Digitalt Gävleborg länsförbund Skog och naturvård

Digitalt. Länk mailas till de som anmäler sig.

Tema slåtter, ängar, vägkanter och biologisk mångfald. Intressanta föredrag och erfarenhetsutbyte. 

Kostnadsfritt. Anmälan senast 5 dagar innan via ttps://shorturl.at/eFIKR  

Prel program

  • Blomrika vägkanter - Ebba Werner
  • Rädda bina - Isak Isaksson, Naturskyddsföreningens rikskansli
  • Aktionsplan för biologisk mångfald - skötsel av kommunernas grönytor - 

Hanna Alfredsson, Biosfärsområde Voxnadalen 

  • Slåtterprojekt Gävleborg - Denise Fahlander
  • Lokala exempel - Kretsen i Nordanstig 

Fler punkter som dessa kan tillkomma:

  • Biologisk mångfald i trädgården      
  • Invasiva arter, t ex lupiner                           

Gruppdiskussion: Hur kan vi främja biologisk mångfald? Vilken är Naturskyddsföreningens roll?

Varmt välkomna!