Höstvandring med Kojta- och Mellansjöns förening

Höstvandringen tar oss runt Kojtasjön där vi bl.a kan studera årets utbredning av den rödlistade gentianan som växer relativt rikligt på dess västra och södra stränder.

Längd: 4,4 km
Medtag gärna egen fika. Vid högt vattenstånd kan stövlar behövas.
Samling vid parkeringen utmed Obyvägen strax norr om Kojtet, se skylt ”Vandringsleder” vid gula baracken.

1 september 2019 Söndag 10:00 Vislanda Alvesta Skog och naturvård

Höstvandringen tar oss runt Kojtasjön där vi bl.a kan studera årets utbredning av den rödlistade gentianan som växer relativt rikligt på dess västra och södra stränder.

Längd: 4,4 km
Medtag gärna egen fika. Vid högt vattenstånd kan stövlar behövas.
Samling vid parkeringen utmed Obyvägen strax norr om Kojtet, se skylt ”Vandringsleder” vid gula baracken.