Insekternas dag

Vi uppmärksammar Insekternas Dag med en exkursion längs Blåvingeleden,
om slingrar sig genom flera olika naturreservat. Idag bekantar vi oss med
småkrypen längs den norra delen av vandringsleden, där den passerar ge-
nom Maglehems naturreservat. Martin Stoltze guidar oss bland dyngbaggar,
gräshoppor och fjärilar i de sandiga markerna, där många rara arter lever.

18 augusti 2019 Söndag 10:45 - 14:00 Simrishamn Österlen Skog och naturvård

Vi uppmärksammar Insekternas Dag med en exkursion längs Blåvingeleden,
om slingrar sig genom flera olika naturreservat. Idag bekantar vi oss med
småkrypen längs den norra delen av vandringsleden, där den passerar ge-
nom Maglehems naturreservat. Martin Stoltze guidar oss bland dyngbaggar,
gräshoppor och fjärilar i de sandiga markerna, där många rara arter lever.