Inspirerande konferens för engagerade medlemmar

Nu möts vi som är eller vill bli aktiva i Naturskyddsföreningen på en digital konferens! Under konferensen blir vi uppdaterade i skogsfrågan, inspirerade av ett medborgarförslag i Nora och peppade att pressa våra kommuner att införa koldioxidbudget. Genom samtal och diskussioner hittar vi vägen mot god samverkan i hela Örebro län.

24 januari 2021 Söndag 13:00 - 17:00 Digitalt via Teams Örebro länsförbund Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Hav och vatten, Jordbruk och mat, Skog och naturvård

Nu möts vi som är eller vill bli aktiva i Naturskyddsföreningen på en digital konferens! 

Hur kan vi engagera oss, vilka frågor är viktiga att driva och hur blir vi en stark och kraftig röst i samhället? Vi söker positiva sätt att jobba inom föreningen och med andra aktörer - för att skapa en hållbar värld.

Under konferensen blir vi uppdaterade i skogsfrågan, inspirerade av ett medborgarförslag i Nora och peppade att pressa våra kommuner att införa koldioxidbudget. Genom samtal och diskussioner hittar vi vägen mot god samverkan i hela Örebro län.

Inför konferensen har du möjlighet att hämta upp kostnadsfritt fika på ett café i din kommun. Mer information om schema och praktiska detaljer kommer några dagar innan.

 

Anmälan till konferensen

Anmäl dig nedan senast 21 januari.

Anmälan till konferensen

 

Program

 

VAD ÄR PÅ GÅNG?

Skogsfrågorna

Skogsfrågorna är ständigt aktuella. Våra skogar och den biologiska mångfalden är hotade, samtidigt som skogens skydd försvagas. Regeringen har nyligen släppt sin skogsutredning, som Naturskyddsföreningen är skarpt kritisk till. Nästa vecka går startskottet för föreningens nationella skogskampanj Tyst skog.

I Örebro län har vi en aktiv och engagerad skogsgrupp, som har digitala träffar och exkursioner i skogen varje månad. Där kan alla vi som är intresserade av att skydda skogen delta - välkommen du också!

Vi vill skapa synergier kring skogsfrågorna i länet, bland kretsarna, i länsförbundet och hos enskilda medlemmar. Hur kan vi samverka för positiva resultat?

 

AGENDA 2030

Påverka din kommun

Kretsen i Nora berättar om deras arbete med att ta fram ett medborgarförslag baserat på de globala hållbarhetsmålen - Agenda 2030. Initiativet till medborgarförslaget togs av politiska aktiva i kommunen, som var frustrerade över att det hände så lite i hållbarhetsfrågorna. Förslaget lämnades in till kommunen i höstas, följt av 230 namnunderskrifter från medborgare som står bakom förslaget.

Hur kan du och din krets arbeta för att påverka kommunen i hållbarhetsfrågorna? Inspireras av berättelsen från Nora!

 

SÄTT PRESS PÅ DIN KOMMUN

Inför koldioxidbudget!

De fossila utsläppen är nu är uppe i volymer som utgör ett hot mot hela vår planet. Med en koldioxidbudget skulle en kommun kunna beräkna hur mycket koldioxid som högst får släppas ut för att det långsiktiga klimatmålet ska uppnås. Det skulle sätta press på beslutsfattarna. Men hur får vi våra politiker att vilja införa en koldioxidbudget i vår kommun?

Kort bakgrund och information om koldioxidbudget. Därefter diskuterar vi olika förslag och idéer på hur vi kan påverka våra kommuner.

 

DISKUSSION

Hur blir vi starkare tillsammans?

Vi diskuterar hur vi blir starkare i organisationen - i kretsarna och genom samverkan i hela länet. Vad har ni i kretsarna och som enskilda medlemmar för idéer och kunskaper? Hur kan det öka takten på vårt arbete? Om det finns saker en krets vill ha hjälp med, kan länsförbund eller andra kretsar stärka upp. Vad kan varje krets och enskild medlem hjälpa till och bidra med i sin tur?

Genom att stärka gemenskapen och göra saker tillsammans kan vi bli starkare. Vi behöver hitta sätt att locka fler att engagera sig. I vilket forum vill du själv lägga ditt engagemang?