INSTÄLLD: Fortsättning på skötsel av ekar i Viggbyholms ekbacke

INSTÄLLER härmed söndagens insats.
Det blir lite mer kvar till vårens träffar, söndag fm 8 och 22 mars. Väl mött då!

10 november 2019 Söndag 09:30 - 12:30 TÄBY Täby Skog och naturvård

Ekbacken ca 400 m söder om Viggbyholms gård är en fin ädellövskog, tidigare under igenväxning. Insatserna samordnas av Täby Naturskyddsförening samt Täby Hembygdsförening. Kom med och delta de dagar/tider som passar dig i de välbehövliga men försiktiga skötselåtgärderna i detta för Täby unika bestånd av jätteekar. Teori blandas med praktiskt arbete. Ta med något gott till fikapausen och gärna en såg eller sekatör för buskar och grenar.