INSTÄLLT – Filmvisning: Kampen om våra sista riktiga skogar

Filmvisningen är inställd, men vi återkommer eventuellt med ett nytt datum i vårens program.

2 november 2020 Måndag 18:30 - 20:00 Södermalm, rikskansliet Stockholm krets Skog och naturvård

En film som är gjord av Fältbiologerna. Du får inte plocka en fridlyst blomma men det är tillåtet att avverka hela skogen som den växer i. Vi har mycket skog i Sverige. Men det säger ingenting om balansen i ekosystemet. Det har aldrig funnits så lite biologisk mångfald som nu. Skogen ses som förbrukningsvara, där skog är ekonomi och räknas i volym, inte artrikedom. I dag hugger alla stora miljöcertifierade skogsbolag naturskog som lämnats för hänsyn. Frihet under ansvar har i stället blivit frihet utan ansvar. Filmen handlar om kampen om våra sista riktiga skogar.

Samling: Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr.

Anmälan: Senast 28 oktober till ingrid_bergenudd@hotmail.com.