INSTÄLLT Föredragskväll om ”Skogen på andra sidan hyggena”

INSTÄLLT Vi måste tyvärr skjuta föredraget på framtiden  på grund av Coronarestriktioner.

Ola Engelmark är skogsföretagare, författare, forskare och Årets miljösvensk 2019. Han pratar om:

- det långsiktiga skogsbruket där ägaren kan försörja sig på sin skog;

- där biologisk mångfald och sociala värden finns kvar;

- där skogen blir en del av det aktiva klimatarbetet.

Föredraget är ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen Trollhättan och Vänersborgs museum.

10 november 2020 Tisdag 18:30 Vänersborg Vänersborg Skog och naturvård

INSTÄLLT Vi måste tyvärr skjuta föredraget på framtiden  på grund av Coronarestriktioner.

Ola Engelmark är skogsföretagare, författare, forskare och Årets miljösvensk 2019. Han pratar om:

- det långsiktiga skogsbruket där ägaren kan försörja sig på sin skog;

- där biologisk mångfald och sociala värden finns kvar;

- där skogen blir en del av det aktiva klimatarbetet.

Föredraget är ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen Trollhättan och Vänersborgs museum.

OBS! MAX 45 åhörare! Föranmälan till Ann via sms eller telefon senast sönd 8/11.

Inträde: 50 kronor per person, kontant eller swish på plats.

Kontaktperson: Ann Olsson, tel 070-340 92 28