Inställt - Hållbarhetsprogrammet - föreläsning om Hållbara Växjö 2030

26 mars 2020 Torsdag 18:00 - 20:00 Växjö Växjö Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Skola

Inställt: Alla aktiviteter inom Earth Week Växjö är inställda eller uppskjutna till en senare tidpunkt.

 

.... till en föreläsning om Hållbara Växjö 2030
med hållbarhetsutskottets ordförande Magnus P Wåhlin.

Den 26 mars mellan kl 18-20 i lokal Galaxen på Biblioteket i Växjö.

Varmt VÄLKOMNA!

Växjö kommun har enhälligt antagit deklarationen Hållbara Växjö 2030. Den beskriver en målbild av hur Växjö ska se ut om 10 år.
Magnus P. Wåhlin, ordförande i hållbarhetsutskottet, berättar om vad deklarationen innebär.
För att tydliggöra vad ett hållbart Växjö 2030 innebär har Växjö kommun formulerat fem målbilder och nio utmaningar.
Målbilderna ska genom sin enkelhet främja omställningen samt uppmana till hur vi ska agera, leva och arbeta på ett hållbart sätt.
Målbilderna gäller t ex klimat, trygghet och hälsa.
Kom och lyssna på detta hoppingivande föredrag!

Om du vill komma förberedd kan du läsa Hållbara Växjö 2030 här:

Hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030_antaget av KF.pdf

Samarbete mellan Naturskyddsföreningen
Omställning Växjö och Studiefrämjandet