INSTÄLLT - Hillefors - Vandringsfiskarnas situation vid kraftverksdämmet

Johan Höjesjö från Göteborgs Universitet informerar om läget för fisken i och kring vandringshindret vid Hillefors kraftverk och hur vi kan underlätta för laxfiskar, ål och andra fiskar att ta sig förbi dämmet i Säveån.
Information i Hillefors grynkvarn, följt av ”laxvandring” utmed Säveån.
Kaffe serveras.
Samling Lerums Station 10.00.

19 november 2020 Torsdag 10:00 - 13:00 Lerum Lerum Klimat, energi, Hav och vatten