Intro

Första tisdagen i varje månad klockan 19 är alla intresserade medlemmar välkomna till ett
30 minuters pass över Zoom som ger överblick, inspirerande exempel och chans att reflektera kring vilket ideellt engagemang som skulle kunna passa dina egna intressen och möjligheter.

4 maj 2021 Tisdag 19:00 - 19:30 Digitalt på Zoom Naturskyddsföreningen riks Klimat, energi, Hav och vatten, Skog och naturvård, Globalt arbete

Första tisdagen i varje månad klockan 19 är alla intresserade medlemmar välkomna till ett
30 minuterspass över Zoom som ger överblick, inspirerande exempel och chans att reflektera kring vilket ideellt engagemang som skulle kunna passa dina egna intressen och möjligheter. 
Anmäl dig senast 3 maj via länken nedan!

https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/forms/z1d0k9pz0py32no/