Introduktion till Artportalen

Artportalen är ett digitalt rapportsystem för inrapportering av fynd av vilda djur, växter och svampar. Det är till för både allmänheten och professionella biologer, och är ett viktigt verktyg för att hålla reda på förekomster av olika arter och underlätta naturvården.

18 februari 2020 Tisdag 18:00 - 21:00 Lund Lund Skog och naturvård

Staffan Nilsson från Lunds Naturskyddsförening berättar om hur Artportalen fungerar – både hur man kan söka fram befintliga data och hur man själv rapporterar in observationer. Det är bra om du har möjlighet att ta med en bärbar dator.

Arrangemanget hålls i salen Ängen på Ekologihuset i Lund, ingång från östra entrén på Sölvegatan 37. Mötet pågår från kl. 18:00 till som senast kl 21:00. Föranmäl dig till staffan.u.nilsson@gmail.com för att säkert få plats!