Invasiva främande arter

Invasiva främmande arter ­ ett hot mot biologisk mångfald Tisdag 16 mars kl. 18.00 Jätteloka, parkslide, lupin och svartmunnad smörbult är några exempel på invasiva  främmande arter som det senaste året har synts i media. Varifrån kommer alla dessa arter och  vem är det egentligen som bestämmer vilka arter som klassificeras som invasiva? Vad gör  myndigheterna och vad har jag som enskild fastighetsägare för skyldighet?

16 mars 2021 Tisdag 18:00 - 20:30 vaxholm Vaxholm Miljögifter, Skog och naturvård

Invasiva främmande arter ­ ett hot mot biologisk mångfald Tisdag 16 mars kl. 18.00 Jätteloka, parkslide, lupin och svartmunnad smörbult är några exempel på invasiva  främmande arter som det senaste året har synts i media. Varifrån kommer alla dessa arter och  vem är det egentligen som bestämmer vilka arter som klassificeras som invasiva? Vad gör  myndigheterna och vad har jag som enskild fastighetsägare för skyldighet? Isabelle Eriksson,  kommunekolog i Vaxholm, ger en inblick i vad lagstiftningen anger, vad som händer i Sverige  och i Vaxholm samt tips på hur du kan bidra till att bekämpa invasiva främmande arter. Mötet  sker i Zoom, här finns en länk till mötet.  Info: Jan Holmbäck 070­719 22 00.