Invasiva växter! Det stora hotet mot biologisk mångfald.

Jättebjörnloka, jättebalsamin och parkslide är exempel på invasiva växter, dvs främmande växter som sprider sig starkare än den naturliga floran. De hotar därmed den biologiska mångfalden inom såväl flora och fauna i skogen som på åkrar och stadsparker, tomter och annan närmiljö. Maja Nygren, parkingenjör på samhällsbyggnadskontoret i Södertälje, berättar om läget och hur man tar sig an dessa överlevare.

Föredraget hålls digitalt. Länk mailas till medlemmarna några dagar innan mötet.

10 mars 2021 Onsdag 18:00 - 19:30 Södertälje Södertälje-Nykvarn Jordbruk och mat, Skog och naturvård

Jättebjörnloka, jättebalsamin och parkslide är exempel på invasiva växter, dvs främmande växter som sprider sig starkare än den naturliga floran. De hotar därmed den biologiska mångfalden inom såväl flora och fauna i skogen som på åkrar och stadsparker, tomter och annan närmiljö. Maja Nygren, parkingenjör på samhällsbyggnadskontoret i Södertälje, berättar om läget och hur man tar sig an dessa överlevare.

Föredraget hålls digitalt. Länk mailas till medlemmarna några dagar innan mötet.