Järfällakretsens årsstämma torsdagen den 21 mars kl. 19.00

Kretsårsstämman äger rum i Birgittasalen, kommunhuset i Jakobsberg. Vi startar stämman med att bjuda på fika. 

Verksamhetsberättelse och dagordning hittar du på Järfällakretsens hemsida.

 

21 mars 2019 Torsdag 19:00 Järfälla Järfälla Skog och naturvård

Kretsårsstämman äger rum i Birgittasalen, kommunhuset i Jakobsberg. Vi startar stämman med att bjuda på fika. 

Verksamhetsberättelse och dagordning hittar du på Järfällakretsens hemsida.