Jord och jordbildning, framflyttad

Denna aktivitet flyttas till nästa år, tidpunkt kommer i nästa program från Naturskyddsföreningen.

29 september 2020 Tisdag 18:00 Alingsås Alingsås Jordbruk och mat

Denna aktivitet flyttas till nästa år, tidpunkt kommer i nästa program från Naturskyddsföreningen.

Professor Håkan Wallander från Lund föreläser om förhållanden och processer som påverkar och styr bildningen av våra olika jordar. Håkan har bl.a. studerat inverkan av mykorrhiza i granskogar, varit med och sett hur jord bildats på vulkanön Surtsey.
Plats och tid meddelas via ANF:s hemsida och annonsering.
Ansvarig: Ingvar Andersson,
tel 0322-713 31 el 0703-38 01 49.