Julmarknad och tillsammansfika

Skyltsöndag och fika i föreningslokalen

2 december 2018 Söndag 12:00 - 16:00 Karlskoga Karlskoga Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Skola, Hav och vatten, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Globalt arbete, Miljörätt

Det har blivit en fin och värdefull tradition med skyltsöndagssamling i KNF-lokalen. Flitiga krafter ordnar med diverse försäljning och lotterier som betyder mycket för vår förenings alltid smala kassa. Men julmarknaderna fyller minst två värdefulla syften, det är ju också ett tillfälle att träffas. Vi är en förening med bred verksamhet och det är inte självklart att fågelintresserade, energiengagerade, skogsvandrare och grönodlare träffas under verksamhetsåret. Men på skyltsöndagen, i lokalen, där bjuds tillfället.

Det ser vi fram emot!