Kallelse till Årsmöte!

Kallelse till Årsmöte, Naturskyddsföreningen Strängnäs
Onsdag den 4 november 2020 kl 19.00
Plats: Bågskyttelokalen, Eldsund byggnad 63, Strängnäs

4 november 2020 Onsdag 19:00 Strängnäs Strängnäs Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Skola, Hav och vatten, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Globalt arbete, Miljörätt

Kallelse till Årsmöte, Naturskyddsföreningen Strängnäs Onsdag den 4 november 2020 kl 19.00

Plats: Bågskyttelokalen, Eldsund byggnad 63, Strängnäs Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Ev motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 28 oktober via e-post till enskildarev@gmail.com Årsmöteshandlingar utdelas vid årsmötet. Anmälan om deltagande, gärna via sms, till 073-980 77 41 senast 2 november. Alla hjälps åt att hålla avstånd till varandra i den stora lokalen. Vi följer FHM:s riktlinjer gällande covid-19.

Vi bjuder på frukt och dryck.

Varmt välkomna önskar styrelsen!