Kan Sverige ge mat åt svenskarna?

På 1930-talet var Sverige självförsörjande på livsmedel, men sedan dess har folkmängden vuxit och mycket jordbruksmark har lagts ner. Till det kommer klimatörändringarna, som kommer att ge jordbruket ändrade villkor. Forskaren Georg Carlsson från SLU Alnarp resonerar om framtidens jordbruksproduktion inom och utom Sverige, och vad den kan betyda för våra matvanor.

3 april 2019 Onsdag 18:00 Lund Lund Klimat, energi, Jordbruk och mat

Föredraget äger rum i Stadsbibliotekets atrium med början kl 18. Det följs av en frågestund med möjlighet till diskussion med föredragshållaren.