Kartor och Geografiska Informationssystem (GIS) på nätet

Numera finns massor av information att hitta på nätet som är användbara i naturvård och friluftsliv. Vi kopplar upp oss mot nätet och tittar på vad olika kartsystem kan ge.
Naturens pärlor, Naturvårdsverkets kartverktyg, länsstyrelsernas olika kartor och sist men inte minst kartorna på lerum.se.
Kaffe serveras. Lokal: Tingshuset i Lerum 1900.

21 mars 2019 Torsdag 19:00 - 21:00 Lerum Lerum Skog och naturvård