Kemikalier i Östersjön

Kemikaliegruppen bjuder in till föreläsning och diskussion om kemikalier i Östersjön.

17 mars 2021 Onsdag 18:30 - 20:30 Stockholm Stockholm krets Hav och vatten, Miljögifter

Kemikaliegruppen bjuder in till föreläsning och diskussion om kemikalier i Östersjön. Anna Sobek vid Stockholms universitet berättar vad forskningen säger om kemikalier i Östersjön i dag: var de kommer ifrån, vilka de är och vad vi vet eller inte vet om deras effekter på Östersjöns ekosystem. Gratis, men anmälan krävs. Begränsat antal platser. 

Samling: Plats meddelas senare. Aktiviteten kan bli digital. 

Anmälan: Senast 12 mars till kemikaliegruppen@gmail.com