Kilsta bakgård och Föreningarnas Hus

Kilsta bakgård och

Föreningarnas hus

27 augusti 2020 Torsdag 18:00 - 21:00 Karlskoga Karlskoga Hav och vatten

Kilsta bakgård och

Föreningarnas hus

 

På baksidan av det i många avseenden positivt produktiva Kilsta-området finns en bakgård som döljer en historia som inte i alla delar är vare sig hälsosam, snäll eller laglig. Vi vill få svar på vad som egentligen hänt, hur hotad vår dricksvattenkvaitet är på grund av det och vad som kommer att ske.

Inne på samma område finns också Föreningarnas hus, en grund för det sig snabbt utveckande Möckelnsföreningarna, föreningarnas – även vår – förening. Vad är det och vad kan det bli? Det skall vi försöka få veta mer om och naturligtvis titta på huset.

 

Samling, helst med cykel, framför ”Kilsta-porten” kl 18.00

Ansvariga:

Hans Jansson 070 24 550 48

 

Göran Edel 073 05 379 84