Klimatläget i Kristianstad

Studiecirkeln "Klimatverkstad" redovisar läget för Kristianstad och diskuterar förslag till utsläppsminskningar. Presenteras av Rune Stenholm Jacobsen med flera.

Lokal: Sudiefrämjandet, V Storgatan 51 h (bredvid Röda Korset)

16 september 2019 Måndag 18:30 Kristianstad Kristianstad Klimat, energi

Studiecirkeln "Klimatverkstad" redovisar läget för Kristianstad och diskuterar förslag till utsläppsminskningar. Presenteras av Rune Stenholm Jacobsen med flera.

Lokal: Sudiefrämjandet, V Storgatan 51 h (bredvid Röda Korset)