Klimatmanifestation - Gretas Klimatstrejk / FridaysForFuture

Välkommen att deltaga i den världsomspännande klimatmanifestationen Gretas Klimatstrejk / FridaysForFuture!

Det är Greta Thunbergs aktioner utanför riksdagshuset som nu sprider sig inom Sverige och till flera andra länder i världen.

Nätverket KlimatSverige samordnar nu aktionen i hela Sverige. (Läs mer om KlimatSverige och Gretas Klimatstrejk på länkarna här intill.)

Naturskyddsföreningen i Orsa arrangerar som en del i detta en manifestation utanför kommunhuset. Uppmaningen är att vi skall hålla Paris-avtalet, klara 1,5-graders-målet och att kommunen måste arbeta aktivt för att bidraga till detta.

30 november 2018 Fredag 12:00 - 16:00 Orsa Orsa Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Globalt arbete

För att göra det hela mer konkret och hjälpa kommunen på traven, kommer vi också att överlämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. (Läs förslaget och information om medborgarförslag på länkarna här intill.)

Du som är folkbokförd i Orsa kommun och vill underteckna medborgarförslaget behöver bara maila vår kontaktperson, med namn, mailadress och ort, och tala om detta. Vi lägger då till dig som förslagsgivare. Naturligtvis kan du också välja att istället skriva under på plats under manifestationen.

Sprid denna information till så många som möjligt! Ju fler som kommer och ju fler som skriver under, desto större tyngd. Ta med familj, vänner, arbetskamrater och föreningsmedlemmar e.t.c. Det gäller våra barns och barnbarns framtid!