Klimatstrejk

Vi strejkar för att riksdag, regering, region, kommuner och företag ska lyssna till de krav som ställs från allt fler – att Sverige agerar enligt Parisavtalet och ser till att uppnå riksdagens klimatmål. Alla kan vara med, hela eller delar av tiden!

29 november 2019 Fredag 12:00 - 14:00 Ängelholm Ängelholm Klimat, energi

Vi strejkar för att riksdag, regering, region, kommuner och företag ska lyssna till de krav som ställs från allt fler – att Sverige agerar enligt Parisavtalet och ser till att uppnå riksdagens klimatmål. Alla kan vara med, hela eller delar av tiden!