Klimattorget Karlskrona

Missa inte Klimattorget som är ett format och forum ska engagera genom att i positiv anda inspirera, informera och bjuda in till dialog om vad vi enskilt och tillsammans kan göra för klimatet, och för en hållbar utveckling överlag.

30 augusti 2019 Fredag 11:00 - 17:00 Karlskrona Karlskrona Klimat, energi

Om du är i närheten av Karlskrona 30 augusti, missa inte Klimattorget som är ett format och forum ska engagera genom att i positiv anda inspirera, informera och bjuda in till dialog om vad vi enskilt och tillsammans kan göra för klimatet, och för en hållbar utveckling överlag. Som vill peka på möjligheter, inte komma med pekpinnar och där Naturskyddsföreningen givetvis är en aktiv samarbetspartner och utställare! Se www.klimattorget.se för mer info!