Klimatvågen - Våga väga dig!

Tisdag 15 oktober kl. 18.00
Hur mycket koldioxid i ton/år avger
ditt leverne? Ikväll testar vi en
klimatvåg som genom frågor enkelt
och illustrativt beräknar din CO2-
vikt. Kommunens energirådgivare
Eva Jernnäs bistår oss. Fika och
samtal om hur man kan ”banta ” för
klimatets skull, gör vi under och efter
vägandet. Under dagen är vågen
tillgänglig på någon av skolorna i
Vaxholm. Info: Ann-Charlott Redman 08-541 750 09.

15 oktober 2019 Tisdag 18:00 - 21:00 Vaxholm Vaxholm Klimat, energi

Tisdag 15 oktober kl. 18.00
Hur mycket koldioxid i ton/år avger
ditt leverne? Ikväll testar vi en
klimatvåg som genom frågor enkelt
och illustrativt beräknar din CO2-
vikt. Kommunens energirådgivare
Eva Jernnäs bistår oss. Fika och
samtal om hur man kan ”banta ” för
klimatets skull, gör vi under och efter
vägandet. Under dagen är vågen
tillgänglig på någon av skolorna i
Vaxholm. Info: Ann-Charlott Redman 08-541 750 09.