Knärot-exkursion utanför Vislanda

Knärot-exkursion i samarbete med Kojta- och Mellansjöns förening.
Vi vandrar förbi Gamla Prästgården, över Gransboda och vidare till ett naturvårdsområde där vi förhoppningsvis får beskåda blomningen av ett nyligen upptäckt bestånd av den sällsynta orkidén knärot.
Ciceroner är Tobias Ivarsson och Per Darell.

19 juli 2020 Söndag 10:00 Vislanda Alvesta Skog och naturvård

Knärot-exkursion i samarbete med Kojta- och Mellansjöns förening.
Vi vandrar förbi Gamla Prästgården, över Gransboda och vidare till ett naturvårdsområde där vi förhoppningsvis får beskåda blomningen av ett nyligen upptäckt bestånd av den sällsynta orkidén knärot.
Ciceroner är Tobias Ivarsson och Per Darell.