Konferens: Skogens mångbruk

26 januari 2020 Söndag 09:30 - 16:00 Mora Dalarna länsförbund Skog och naturvård

Plats: Andreasgården i Mora

Prel program 

9.30    

Ankomstfika

 

10      
          

Konsten att hugga träd och ha skogen kvar

Mikael Karlsson, författare och föreläsare https://www.ecoforestryfoundation.se/

 11                

Hyggesfritt skogsbruk i Falu kommun

Richard Holmqvist, politiker Falun
LarsOlov Winge, Skogssällskapet
https://www.falun.se/bygga-bo--miljo/natur/skog-och-trad/kommunens-roll-som-skogsforvaltare.html

 11.45
           

Skogens mångbruk 

Leif Öster, Föreningen Skogens mångbruk och naturturismanläggningen Dalagård
https://www.skogensmangbruk.se/

https://www.visitdalarna.se/dalagard

 12.30

Lunch

 

 13.30
            

Aktuellt i skogspolitiken

Malin Sahlin, skogssakkunnig Naturskyddsföreningen

 14.30

Gruppdiskussion med fika

 

 15.45

Avslutning

 


Anmälan senast 14 jan via http://tiny.cc/452xcz eller 070-273 91 55.

Arr. Naturskyddsföreningen Dalarna och Studiefrämjandet