Konferens Vägkanter och biologisk mångfald

3 juni 2019 Måndag 09:30 - 16:30 Siljansnäs, Leksand Dalarna länsförbund Jordbruk och mat

Plats: Naturum Dalarna i Siljansnäs, se http://naturumdalarna.se/hitta-hit/

Prel program 

9.30 Ankomstfika

10 Välkommen! Naturskyddsföreningen Dalarna, Dalarnas Botaniska Sällskap, Studiefrämjandet, Naturum

10.15 Vägkanter och biologisk mångfald, Anders Sjölund Trafikverket

11.15 Invasiva arter, Urban Gunnarsson länsstyrelsen Dalarna

12.00 Lunch sommarbuffé på Siljansnäs Hotell till självkostnadspris, prel 129 kr

13 Fjärilar, Lars Pettersson, Lunds universitet

13.45 Vad gör Leksands kommun för biologisk mångfald och mot invasiva arter? Åsa Rydell, Leksands kommun

14.30 Fika och gruppdiskussion: Hur kan vi tillsammans förbättra värnande och skötsel av artrika vägkanter?

15.15 Utflykt till artrika vägkanter - om våren och vädret är med oss. 

Slut kl 16.30

18-20 Korta föreläsningar med Trafikverket och Leksands kommun samt utflykt till artrika vägkanter. Samling på Naturum.

Anmälan till konferensen senast 26 maj via http://alturl.com/hytsg

Läs och sprid gärna denna vackra broschyr: https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/55/2019/04/broschyr-vägkanter-kompr.pdf