Kretsdag/utbildningsdag

Länsförbundet i Blekinge arrangerar en heldag med föreläsare.
 
11 mars 2018 Söndag 09:30 - 15:00 Järnavik Karlshamn Skog och naturvård
Länsförbundet i Blekinge arrangerar en heldag med föreläsare.
 
 
Urban Emanuelsson SLU föreläser om skyddsvärda arter i skogslandskapet
Joakim Hemberg Skogsstyrelsen om svårspridda arter i skogsbruket.
Ytterligare information kommer på NiBs hemsida efterhand.
 
 
Anmälan: senast fredagen den 2 mars. Ange om några vill ha specialkost.
Plats: Järnaviks pensionat