Kretsråd

Naturskyddsföreningens kretsar i Skåne inbjuds till kretsråd söndag 12 
november, preliminärt klockan 13–17 i Lund.

12 november 2017 Söndag 13:00 - 17:00 Kansliet i Lund Skåne länsförbund Hållbar konsumtion, Klimat, energi och transporter, Skola, Hav och fiske, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Globalt arbete, Miljörätt

Naturskyddsföreningens kretsar i Skåne inbjuds till kretsråd söndag 12 
november, preliminärt klockan 13–17 i Lund. Som vanligt blir det tillfälle 
för alla att ta upp frågor av gemensamt intresse, tipsa varandra om era 
erfarenheter och initiera samarbeten! Om ni har förslag på frågor som ni 
vill ta upp, meddela oss i förväg så vi kan förbereda det. Vi räknar med att 
skicka ut mer information om mötet senast ett par veckor i förväg. Varje 
krets får utse en eller flera representanter till kretsrådet.

Det är riksstämma nästa år, 2018, och jag föreslår att vi ägnar lite tid åt 
att diskutera hur vi kan förbereda oss inför stämman. Det kan ju finnas 
angelägna ämnen att skriva motioner om, gärna tillsammans. Riksstämman ska 
fastställa nya verksamhetsriktlinjer för en kommande fyraårsperiod och det 
är ett viktigt styrdokument för föreningen. Det blir också en länsstämma 
under våren.

Välkomna!

Margit Anderberg, kretsrådsordförande