Kretsråd

Kretsrådet för hösten äger rum söndag 12 november kl. 13–17 på länskansliet, Nils Bjelkegatan 4B i Lund. Alla kretsar är välkomna att skicka en eller flera representanter! Anmäl hur många som kommer senast torsdag 9 november till kansli@skane.naturskyddsforeningen.se  Meddela eventuella allergier så försöker vi fixa gott ekologiskt fikabröd till alla.
12 november 2017 Söndag 13:00 - 17:00 Kansliet i Lund Skåne länsförbund Hållbar konsumtion, Klimat, energi och transporter, Skola, Hav och fiske, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Globalt arbete, Miljörätt
Kretsrådet för hösten äger rum söndag 12 november kl. 13–17 på länskansliet, Nils Bjelkegatan 4B i Lund. Alla kretsar är välkomna att skicka en eller flera representanter! Anmäl hur många som kommer senast torsdag 9 november till kansli@skane.naturskyddsforeningen.se  Meddela eventuella allergier så försöker vi fixa gott ekologiskt fikabröd till alla.
Kretsrådet är främst ett tillfälle för informella träffar och informationsutbyte mellan kretsarna i Skåne. Därför avsätter vi rätt mycket tid till allmänt minglande och prat deltagarna emellan. Men några punkter vill vi ta upp, och ni är välkomna att ta upp fler frågor så långt tiden medger:
  • Hur är läget för våra respektive webbsidor, sociala medier och aktivitetskalender? Magnus Billqvist redogör för detta, återkopplar till de utbildningar och utskick som gjorts till och för kretsarna. Hur kan vi få fler att komma igång och – ännu viktigare – hålla igång de olika medierna?
  • Tomas Björnsson demonstrerar den nya cykelkartan för Lund med omgivningar. Finessen med kartan är att den utgår från cyklistens behov och visar vilka vägar som är lämpliga att cykla på bland annat med avseende på mängden trafik och var det är grus respektive asfalt. Kan sådana kartor upprättas på fler ställen?
  • Naturskyddsföreningens riksstämma äger rum 15–17 juni i Uppsala. Stämman ska anta nya verksamhetsriktlinjer, VRL, för 2019–2022. Verksamhetsriktlinjerna utgör stämmans övergripande anvisningar för riksstyrelsens arbete. Om ni vill och det finns tid så kan vi prata om VRL vid kretsrådet. Läs mer https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/vrl-remiss-var-med-och-tyck-till-om-forslaget-till-nya
  • Våren 2018 ska Naturskyddsföreningen i Skåne hålla länsstämma, som bland annat ska välja en ny valberedning. Kretsrådet har att nominera ledamöter i valberedningen, minst tre personer. Nuvarande valberedning Ulrik Alm, Richard Nilsson och jag själv fullgör såklart vårt uppdrag till vårens stämma, men vill redan nu avisera att vi inte ställer upp till omval. Fundera gärna på kandidater till framtida valberedare!