Kretsstämma Säter

Kretsstämma årsmöte

4 mars 2020 Onsdag 18:30 - 20:00 Säter Säter Skog och naturvård

Kvarterslokalen Siggebo Magistratsvägen 6 Säter onsdag 4 mars.

Enklare förtäring bjuds.