Kretsstämma/Årsmöte

Kretsstämma Tisdag 23 mars kl 18.00 Medlemmarna i Vaxholmskretsen kallas till årsstämma som sker digitalt i Zoom. Enligt  dagordningen kommer stadgeenliga ärenden plus frågor om representation vid länsstämma och  riksstämma att behandlas. Här hittar du länken till mötet. För den som inte kan eller vill delta på mötet går det bra att lämna fullmakt till annan deltagare. Info: Jan Holmbäck 070­719 22 00

23 mars 2021 Tisdag 18:00 - 20:45 Vaxhollm Vaxholm Globalt arbete

Kretsstämma Tisdag 23 mars kl 18.00 Medlemmarna i Vaxholmskretsen kallas till årsstämma som sker digitalt i Zoom. Enligt  dagordningen kommer stadgeenliga ärenden plus frågor om representation vid länsstämma och  riksstämma att behandlas. Här hittar du länken till mötet. För den som inte kan eller vill delta på mötet går det bra att lämna fullmakt till annan deltagare. Info: Jan Holmbäck 070­719 22 00