Kretsstyrelsedag för Jönköpings län, Vaggeryd

Kretsstyrelsedag vid Vaggeryd friluftsgård den 23 februari.

23 februari 2019 Lördag 10:00 - 16:00 Vaggeryd Tranås Klimat, energi, Skog och naturvård, Miljörätt

Kretsstyrelsedag vid Vaggeryd friluftsgård den 23 februari. Prel hålltider och innehåll denna dag:

 

10.00 Samling med fika!

10.30 Varje repr. från Länsstyrelsen redovisar cirka 5-10 minuter vad som hänt under året och vad som är på gång. Här kommer finnas tid till frågor till resp. representant.

De grupper som finns med idag är följande:

Viltvårdsdelegationen, Lisbeth.

Biologisk mångfald, Brita.

Landsbyggdsprogrammet, Anders.

Sjöar och vattendrag, Per-Olof.

Agenda 2030, Anders.

FEJS, förnyelsebar energi, Sven-Åke.

Vätterns Vattenvårdsförbund, Anders.

 

Vi kommer också redovisa från de två arbetsgrupperna som verkat under året:

Järnvägsgruppen, Kjell-Åke.

Värna Vätterns och Sommens vatten, Märta.

 

Samt från:

Styrgruppen Rädda Vättern Juridik, Märta o Anders.

Styrgruppen Regionala kansliet, Anders.

Osaby, Kjell-Åke.

Handla miljövänligt, Pia.

P.s Det kan hända att någon grupp har glömts bort då hör Du av Dej!

 

Ska vi starta någon ny arbetsgrupp inom länet kring ex skog, klimat, strandnära byggnation mm?

 

12.30 Lunch.

13.30. Grupparbete ang Klimatet!

Rapport från resp krets, vad är på gång framöver!

 

15.30 Fika!

16.00 Avslutning!

 

Information ang sista anmälningsdag kommer!

Ekonomi för denna dag:

Länsförbundet står för förtäring och lokalhyra.

Varje krets står för resekostnaden.

 

Välkomna!