Kretsstyrelsekonferens

Kretsstyrelsekonferens den 24/2-18, en fortbildningsdag för alla förtroendevalda i länet. Mer info kommer.
Kontaktperson: Anders Berthling. (berthlinga@gmail.com)

24 februari 2018 Lördag 00:00 Ej fastställt - än Jönköping länsförbund Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Skola, Hav och fiske, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Globalt arbete, Miljörätt

Kretsstyrelsekonferens den 24/2-18, en fortbildningsdag för alla förtroendevalda i länet. Mer info kommer.
Kontaktperson: Anders Berthling. (berthlinga@gmail.com)