Kulturvandring Skallsjö Ängar-Knavraås

 

17 september 2017 Söndag 10:00 - 14:00 Lerum Skog och naturvård

 

Lars-Erik Karlsson leder oss genom kulturlandskapet på Säveåns södra sida. Vi ser på fornminnen, äldre bebyggelse och vägar samt åns meandrar, skalbankar och olika anläggningar. Tag stövlar eller grova skor samt fika.

Vi samlas vid f.d. Ljungbergs textil Skallsjö Prästväg 1, 10:00.

Samarr LNF och Skallsjö Hembygdsförening.