Kulturvandring Skallsjö Ängar - Knavraås

Lars-Erik Karlsson leder oss genom kulturlandskapet på Säveåns södra sida.

17 september 2017 Söndag 10:00 - 13:00 Lerum Lerum Skog och naturvård

Vi ser på fornminnen, äldre bebyggelse och vägar samt åns meandrar, skalbankar och olika anläggningar. Tag med stövlar eller grova skor samt ka. Vi samlas vid f.d. Ljungbergs textil Skallsjö Prästväg 1, kl 10.00.

Samarr SNF Lerum och Skallsjö Hembygdsförening.