Kurs i floraväkteri och Artportalen

19 maj 2018 Lördag 00:00 - 00:00 Sandviken Dalarna länsförbund Skog och naturvård

Margareta Edqvist från Svenska Botaniska Föreningen berättar om
Floraväkteriet och Artportalen tillsammans med Peter Ståhl, floraväktaransvarig.

Prel. program:

19 maj f.m. Söka och rapportera i Artportalen och Floraväkteriet. Ta gärna med egen dator.

19 maj e.m. Besök till intressanta lokaler med rödlistade växter

20 maj Mest i fält

Samarr. med Gävleborgs Botaniska Sällskap. Samling på Studiefrämjandet i Sandviken, Barrsätrag. 25. Kursen är kostnadsfri. Troligen äter vi middag ute men tag gärna med fika till exkursionerna.

Anmälan senast 13 maj via http://alturl.com/baos4