Kurs i floraväkteri och Artportalen

Margareta Edqvist från Svenska Botaniska Föreningen berättar om Floraväkteriet och Artportalen tillsammans med Peter Ståhl, floraväktaransvarig.

19 maj 2018 Lördag 00:00 - 00:00 Sandviken Sandviken Skog och naturvård

Prel. program:

19 maj f.m. Söka och rapportera i Artportalen och Floraväkteriet. Ta gärna med egen dator.

19 maj e.m. Besök till intressanta lokaler med rödlistade växter.

20 maj Mest i fält

Samling på Studiefrämjandet i Sandviken, Barrsätrag. 25.

Kursen är kostnadsfri. Troligen äter vi middag ute men tag gärna med fika till exkursionerna.

Samarr. med Gävleborgs Botaniska Sällskap. och Studiefrämjandet

Anmälan senast 13 maj via http://alturl.com/baos4