Kurs i naturnära "hyggesfritt" skogsbruk

23 september 2017 Lördag 09:00 - 16:00 Stjärnsund Dalarna länsförbund Skog och naturvård

Allt fler skogsägare och virkesköpare efterfrågar skogsbruksmodellen "Hyggesfritt skogsbruk". Men vad innebär det, var kan man börja och hur går det rent praktiskt tillväga om man är skogsägare? Det får du svar på om du går denna endagskurs. 

  • Var lämpar sig hyggesfritt skogsbruk?
  • Vilka maskiner och huggningstekniker passar?
  • Vilka träslag skall man satsa på?
  • Hur är det med lönsamheten?
  • Hur ska man rent praktiskt tänka i sin skog om man vill tillämpa tekniken?

Efter genomförd kurs kommer du som skogsägare att ha kunskap nog att ta ut en ny hyggesfri riktning för skogsbruket på din mark. Du kommer att lära dig vad du ska tänka på samt hur du väljer träd vid plantering, röjning, gallring och avverkning.

Kursschema:
9:00 Kaffe och mingel
9:15 Välkommen och kort presenation av skogen vi ska till på eftermiddagen
9:30 Föredrag inomhus med presentation av Lübeckmodellen och ekonomi
10:30 Påtår och fikabröd
10:50 Fortsättning och frågor
12.00 Lunch
13.00 Ut i skogen – hur tillämpas teorin rent praktiskt?
16.00 Avrundning

Deltagaravgift.

Läs mner och anmäl dig på http://stjärnsund.nu/e/kurs-i-naturnara-skogsbruk/