Kurs i naturnära skogsbruk

Läs mer på http://stjärnsund.nu/e/kurs-i-naturnara-skogsbruk-2/

2 februari 2019 Lördag 09:00 - Söndag 15:00 Stjärnsund Dalarna länsförbund Skog och naturvård

 

Allt fler skogsägare och virkesköpare efterfrågar hyggesfria skogsbruksmetoder och en av de metoder som är intressant är skogsbruksmodellen naturnära skogsbruk. Men vad innebär metoden, hur påverkar den miljön och plånboken och hur går man rent praktiskt tillväga som skogsägare? Det får du svar på om du går denna tvådagarskurs. 

Under kursens gång går vi igenom grunderna för naturnära skogsbruk (Lübeckmodellen), som är en ekosystembaserad och hyggesfri skogsbruksform där man arbetar med plockhuggning och naturlig föryngring. Modellen är väldokumenterad och ger en löpande, avkastning samtidigt som skogens höga naturvärden värnas där de finns och byggs upp där de saknas. När man börjar med naturnära skogsbruk handlar det om att lägga upp en handlingsplan baserad på dina mål som skogsägare och platsens naturliga förutsättningar så att varje gallring/avverkning man gör leder skogen mot en mer naturlik struktur och sammansättning. Beroende på skogsägarens- och skogens naturliga förutsättningar kan hyggesfritt skogsbruk därför göras på många olika sätt. Några av de frågor och aspekter vi kommer att titta på under kursdagen är följande:

  • Vad är skog? Naturliga vegetationstyper och succession. Urskog – naturskog – plantageskog. Störningsregimer. Skogsbrukets historia. Skogens olika värden – ekonomiska, ekologiska och sociala.
  • Lagstiftning och reglering kring skogsbruket – Skogsvårdslagen, rätten att bruka sin skog.
  • Vad kostar det att få ett träd att växa upp? – Om ekonomi i skogsbruket, Sveriges skogsbruksekonomi, virkesmarknadens aktörer och faktorer som påverkar skogsbrukarens ekonomi.
  • Plantering, röjning, dikning – behövs det? – Olika skötselstrategier och avverkningsmetoder. Människans miljöpåverkan på skog och skogens betydelse för att motverka klimatförändringar.
  • Hur fungerar naturnära skogsbruk?  – Målsättningar, biotopkartering, skötselplan, avverkningsplanering. Identifiering av kulturspår i skog, hänsyn till fornlämningar i skogsbruket. Bedöma olika skogsytors kvaliteter utifrån natur- och kulturvärde respektive virkesproduktion.
  • Fältbesök – Delar av kursen hålls i orörd skog och i trakthyggesbrukad skog (gallrings- eller avverkningsmogen).

Efter genomförd kurs kommer du som skogsägare kunna börja staka ut en ny hyggesfri riktning för skogsbruket på din mark. Du kommer att lära dig vad du ska tänka på samt hur du väljer träd vid plantering, röjning, gallring och avverkning. Kursen är även intressant för dig som inte är skogsägare men som är nyfiken på vad naturnära skogsbruk är och innebär.

Brita Asplund som är skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Gävleborgs distrikt kommer att inleda kursen med ett kort anförande om följande:

  • Skogsstyrelsen och myndighetens arbete med hyggesfritt
  • Bakgrunden till att det finns ett samhällsmål kopplat till ökad variation i skogsbruket
  • Hyggesfritt ur den enskilde markägarens perspektiv

Datum och tider: Kurstiderna är 10-17 lördagen den 2 februari och 9-15 söndagen den 3 februari. Teori inomhus varvas med praktik utomhus. 

Kursledare: Martin Jentzen. Skogsingenjör som erbjuder kurser, rådgivning, skogsbruksplaner och stämplingar, med utgångspunkt från naturnära skogsbruk, din skog och dina behov. Han är utbildad i naturnära skogsbruk för Knut Sturm, förvaltare för Lübecks statskog och verksamhetsledare på Naturwald akademie i Lübeck. Innan Martin började med naturnära skogsbruk jobbade han som virkesinköpare, avverkningsledare och fältinventerare. Han har även kört skotare samt suttit i FSC:s standardkommitté. Läs mer om Martin och andra kurser på Plockhugget.se

Arrangör: Vi som arrangerar kursen är Plockhugget som tillhandahåller utbildning och rådgivning inom lubeckmetoden/naturnära skogsbruk. Vår målsättning är även att hjälpa skogsägare som tillämpar naturnära skogsbruk och andra hyggesfria metoder och virkesköpare som är ute efter virke av bra kvalitet och ett gott miljösamvete, att finna varandra. Detta gör vi bland annat genom att möjliggöra virkesaffärer via en digital marknadsplats (som kommer snart). Vi jobbar även på annat sätt med informationsspridning om naturnära skogsbruk samt arrangerar seminarier på temat. Mer om Plockhugget här   

Var? Kursen börjar kl. 9.00 på Stjärnsunds Herrgård, Annalisa Forsbergers väg 9, Stjärnsund

Kostnad: 595 kr per person. I kursavgiften ingår fika och lunch båda dagarna samt middag på lördagen. Frukost ingår inte.

Boende: Om du vill övernatta i Stjärnsund kan du boka det på Fridhem kursgård och vandrarhem (frid.nu) eller privat boende via airbnb.

Kom ihåg: Välj klädsel efter väder!

Frågor: Om det praktiska – Annevi Sjöberg, 0733-622509. annevi.lakemountain@gmail.com. Om kursinnehåll – Martin Jentzen, 073-417 22 90

Anmälan: Fyll i anmälan på http://stjärnsund.nu/e/kurs-i-naturnara-skogsbruk-2/  så skickar vi en faktura till din mail. Max 25 personer. Först till kvarn.

Kursen anordnas i samarbete med Naturskyddsföreningen Dalarna och Biosfärområde Nedre Dalälven