Kurs i skogsinventering

20 maj 2017 Lördag 00:00 - 00:00 Venjan m fl Dalarna länsförbund Skog och naturvård

Var med och inventera naturvärden i de områden där Skogsstyrelsen tagit ”paus” med att registrera nyckelbiotoper, t ex Malung-Sälen och Älvdalen. Det blir korta inventeringskurser under maj-juli (bl a i Dalarna) och inventeringar av skog under juni-september.

Den information vi samlar under sommaren kommer vi att använda för att bevaka avverkningsanmälningar och för politisk påverkan. Du behöver inte ha några speciella förkunskaper för att hjälpa till.

Insatsen drivs av Naturskyddsföreningens länsförbund i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen, Västernorrland och Dalarna.

Kontaktperson: Natalie Toft 076-143 95 44, natalie.toft@naturskyddsforeningen.se

Kurser
20-21 maj Dalarna, Venjan
17-18 juni Jämtland
1-2 juli Västerbotten

Inventeringar 2-7 dagar
5-18 juni
19 juni-2 juli
3-16 juli
17-30 juli
31 juli-13 aug
14-27 aug
28 aug-10 sept
11-24 sept

Anmäl ditt intresse via http://alturl.com/4iyn9 så får du mer info och anmälningslänk.