Kväll med hjortbröl

Torsdagen den 14 september den  kl 19.00
Kväll med hjortbröl
Vi åker ut för att lyssna till hjortbröl. Det är en verklig upplevelse, så tag
chansen.
Samling: Parkeringen vid Röken i Simrishamn. Vill du möta upp på vä-
gen går det också bra. Diskutera detta med Lena eller Claes. Telefonnum--
mer se nedan.
Medtag något varmt att dricka och kläder efter behov.
Kontaktpersoner: Lena Olsson och Claes Hansson 0705-129988

14 september 2017 Torsdag 19:00 - 21:00 Simrishamn Österlen Skog och naturvård

Torsdagen den 14 september den  kl 19.00
Kväll med hjortbröl
Vi åker ut för att lyssna till hjortbröl. Det är en verklig upplevelse, så tag
chansen.
Samling: Parkeringen vid Röken i Simrishamn. Vill du möta upp på vä-
gen går det också bra. Diskutera detta med Lena eller Claes. Telefonnum--
mer se nedan.
Medtag något varmt att dricka och kläder efter behov.
Kontaktpersoner: Lena Olsson och Claes Hansson 0705-129988