KVÄLLSVANDRING PÅ HUNNEBERG PÅ "NYA" STIGAR

Vi samlas på parkeringen vid Fristorps gransjö kl 18.00. Vi räknar med att vandra i cirka tre timmar. Ta med matsäck!

Samåkning från Huvudnäsaulan i Vänersborg kl 17.30. Ansvariga för program: Thomas Ögren, 073-345 66 63

16 maj 2018 Onsdag 18:00 Vänersborg Vänersborg Skog och naturvård

Vi samlas på parkeringen vid Fristorps gransjö kl 18.00. Vi räknar med att vandra i cirka tre timmar. Ta med matsäck!

Samåkning från Huvudnäsaulan i Vänersborg kl 17.30. Ansvariga för program: Thomas Ögren, 073-345 66 63