Laholmsbukten – Hur nära havet ska man bo? INSTÄLLT PGA DET RÅDANDE CORONA-LÄGET

 

15 april 2020 Onsdag 18:30 - 21:00 Laholm Halmstad Hav och vatten

 

Per Danielsson, Nationell samordnare för stranderosion vid Statens Geotekniska Institut, föreläser om hur nära havet man skall bo med tanke på framtida havsnivåhöjning och problem med stranderosion. Forskningsprojektet om planerad reträtt ”CAMEL” samt forskningsprojektet om etiska aspekter vid stigande hav ”SEA-RIMS” kommer också att belysas. Även samverkansprojektet Regional Kustsamverkan Skåne/Halland kommer att beröras.

Föreläsningen hålls på Campus Laholm, Skottegränd 3 i Laholm

Arrangör: Havsnätverket Laholmsbukten  (Naturskyddsföreningarna i Bjäre, Södra Halland och Halmstad i samverkan).

Kontaktperson: Bo Hansson, 035 – 12 15 08, 073 - 580 12 33