Landskapsvård Stensjön

Stensjön med det vackra odlingslandskapet hör till våra pärlor i naturen. Sedan 1975 är det föreningens stora arbetsprojekt för biologisk mångfald med ängs- blommor, insekter och fåglar. Markerna betas, men den stora stormfällningen vid Gudrun 2005 medför nu kraftig igenväxning som hotar hela området.
Vi måste nu få hjälp av fler medlemmar att skapa en artrik öppen löväng i stället för förbuskning. Ta gärna med en kompis samt busksax och yxa om du har.
Hans-Arne Olausson möter oss vid parkeringen innan Floda station för samåkning 10 00.

23 mars 2019 Lördag 10:00 - 14:00 Lerum Lerum Skog och naturvård