Länsstämma 2020

Den uppskjutna stämman vi skulle haft i april kommer att hållas digitalt den 9 augusti kl. 17.00. Handlingarna finns på vår hemsida, se länk.

Detaljer återkommer vi om, men för att du ska kunna vara med behöver vi din e-post. Till den kommer länk till mötet att skickas samt eventuella anvisningar. Kontakta Magnus (se Kontaktperson) om du vill vara med eller har frågor.

9 augusti 2020 Söndag 17:00 - 18:30 Digitalt Skåne länsförbund Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Skola, Hav och vatten, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Miljörätt

Den uppskjutna stämman vi skulle haft i april kommer att hållas digitalt den 9 augusti kl. 17.00. Handlingarna finns på vår hemsida, se länk.

Detaljer återkommer vi om, men för att du ska kunna vara med behöver vi din e-post. Till den kommer länk till mötet att skickas samt eventuella anvisningar. Kontakta Magnus (se Kontaktperson) om du vill vara med eller har frågor.