Länsstämma Dalarna med föredrag om Gyllbergens Skogsrike, ekobyplaner m.m.

Välkommen till länsförbundets årsmöte - länsstämman!

13 april 2019 Lördag 09:30 - 16:00 Grangärde Dalarna länsförbund Klimat, energi, Jordbruk och mat, Skog och naturvård

Gäst: Sofia Halth, ny chef för mobiliseringsavdelningen på rikskansliet

Prel program:

9.30-10     Ankomstfika

10-12         Årsmöte inkl utdelning av miljöpriser

12-13.15     Lunch inkl besök på Grangärde Musteri/Tillmans för de som vill

13.15-14     Bildföredrag om Gyllbergens Skogrike med Stig-Åke Svensson och 
                   Lars-Erik Nilsson

14-15.30    Utflykt: ekobyplaner, kommunala kossor och tillsammansodlingar, 
                   Per Skoog

15.30         Avslutningsfika

Plats: Grangärde Gästis och Sockenstugan

Handlingar läggs efterhand ut på http://dalarna.naturskyddsforeningen.se 

Anmälan senast 3 april via http://alturl.com/kg55c

 

 

Lunch betalar din krets eller du själv, annars kostnadsfritt.